2 din cel mai bun software de raționalizare automată pentru logica simplificată

Argumentarea automată este un concept în devenire, care se află încă în stadiul în care se află. Este o ramură a informaticii și a logicii matematice care este dedicată interpretării diferitelor fațete ale raționamentului. Deci, cum ajută raționamentul automatizat sau software-ul de raționalizare automată?

Argumentarea automată este folosită pentru a dezvolta programe de calculator care să permită mașinilor să raporteze automat fie în întregime, fie aproape în întregime. Indiferent dacă este considerat un domeniu alternativ al inteligenței artificiale, este legat atât de filozofie, cât și de teoria informaticii.

Confirmarea teoremei automate și verificarea automată a dovezilor reprezintă sub-câmpurile de raționament automatizat. În timp ce demonstrarea teoremei automate este mai puțin automatizată, totuși este o sub-zonă mai eficientă a demonstrației teoretice interactive. În rândul celorlalte subiecte din domeniu se află raționamentele neconforme și nemonotonice.

Argumentarea formează o parte semnificativă a câmpului de incertitudine care include o limitare suplimentară a minimalității și consecvenței. Aceste limitări sunt implementate în plus față de deducerea automată mai obișnuită, de exemplu, metoda OSCAR a lui John Pollock.

Inferența Bayesiană, logica fuzzy, logica tradițională și calculi etc. sunt unele dintre instrumentele și metodele raționamentului automatizat.

Istoria automată a raționamentului

Înainte de dezvoltarea inteligenței artificiale, logica formală a fost un contribuitor major în domeniul raționamentului automatizat. De fapt, logica formală a dus la dezvoltarea inteligenței artificiale. O mărturie în care raționamentul logic a fost evaluat cu axiomele fundamentale ale matematicii se numește dovada formală.

Aici, în timp ce toate punctele logice nu sunt făcute cu nici o excepție, nu se face nici un motiv de instinct. Acest lucru este în ciuda faptului că procesul de traducere de la instinct la logică este obișnuit. Acest lucru dovedește că dovada regulată nu este foarte receptivă și este mai puțin predispusă la greșeli logice.

Nașterea raționamentului automat

Unii cred că raționamentul automat a provenit de la faimoasa convenție de vară Cornell din 1957. Alții cred că a provenit fie în 1955 prin programul Theorist Logic al lui Newell.

Aplicarea raționamentului automat

Deducerea automată a fost utilizată în primul rând pentru pregătirea probelor automate de teoreme. Cu toate acestea, prozatorii teoretice lucrează de obicei ca asistenți de probă, deoarece cer o orientare umană pentru a fi eficienți. F

sau exemplu, teoreticianul logic a introdus metode pentru a dovedi o teoremă. A făcut acest lucru generând o mărturie pentru una dintre tezele din Principia Mathematica care a fost mai eficientă. Ea a cerut mai puține pași, spre deosebire de dovada oferită de Whitehead și Russell.

Software-ul automat se prelucrează treptat și un software de raționalizare automată ajută la rezolvarea unui număr tot mai mare de probleme în logica formală. De asemenea, vă ajută să rezolvați matematica și știința calculatoarelor, programarea logică, verificarea software-ului și hardware-ului și multe altele.

Deci, haideți să vorbim despre instrumentele de deducere automată care ajută la analiza algoritmilor și rezolvarea problemelor legate de logică.

2 software de raționalizare automată pentru a încerca astăzi

1

Bandera

Proiectul Bandera este conceput pentru a avea grijă de una dintre obstacolele semnificative în calea verificării practice a software-ului finit. SMV și SPIN sunt instrumentele care obțin o imagine a unei structuri de tranziție de tip finită ca intrare.

El umple decalajul semantic între un sistem software infinit de stat, articulat ca sursă. Limbile de completare a instrumentului necesită implementarea unor metode de studiu rafinat, abstractizare și transformare.

Acest software automatizat urmărește sincronizarea metodelor curente de procesare a limbajului de programare cu tehnici nou create. Aceste tehnici oferă suport automatizat pentru eliminarea prototipurilor sigure, mici și finite, care sunt perfecte pentru autentificarea de la codul sursă Java.

Setul de instrumente oferit de software oferă un cadru deschis în care se pot adăuga diferite unități de investigare și transformare.